Collecte voor zondag 5 november

Thema deze maand is armoede

Deze zondag heeft de diaconie gekozen voor “Goed boeren in een lastig klimaat in Oeganda”

In het noorden van Oeganda is het niet makkelijk om boer of boerin te zijn. De regen valt steeds onvoorspelbaarder door de wereldwijde klimaatverandering. Boerinnen en boeren weten niet goed wanneer ze moeten planten. Soms valt er te weinig regen, dan weer te veel met overstromingen tot gevolg. Dan blijft er weinig te oogsten over. De Anglicaanse Kerk van Oeganda steunt boerengezinnen in hun strijd om het dagelijks bestaan.

Voor meer informatie verwijs ik u naar de website: https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/projecten/bestaanszekerheid-in-een-lastig-klimaat/

Van harte aanbevolen

De Diaconie