Identiteit van de Protestantse Gemeente ’t Harde

 • De protestantse gemeente ‘t Harde is een gemeenschap van Christenen die zich laat inspireren door het woord van God, het verhaal van de ontmoeting van God en mensen.
 • De protestantse gemeente ‘t Harde is een gemeenschap waarin de liefde van God in Jezus Christus centraal staat en die vanuit die inspiratie alle mensen gelijkwaardig acht en wil omzien naar elkaar.
 • De protestantse gemeente ‘t Harde wil een gastvrije, open geloofsgemeenschap zijn; een schuilplaats; een plaats waar mensen zich thuis voelen.
 • De protestantse gemeente ‘t Harde wil dienend in de maatschappij aanwezig zijn en wil zich inzetten voor gerechtigheid, vrede en heelheid van de schepping.
 • De protestantse gemeente ‘t Harde erkent verscheidenheid in geloofsbeleving; zij wil daarin ruimte bieden aan veelkleurigheid en zoeken naar wat ons onderling verbindt.

Beleidsplan

Zo staat de identiteit van de Protestantse Gemeente te ’t Harde beschreven in haar beleidsplan 2021 – 2025. In dit beleidsplan vindt u naast de identiteitsomschrijving ook onze missie, visie en de centrale beleidsvoornemens voor de genoemde periode. Per taakgroep wordt vervolgens kernachtig aangegeven wat de visie en doelstelling van de betrokken taakgroep is. De Protestantse Gemeente te ’t Harde kent de volgende taakgroepen:

 • Diaconie
 • Vieren
 • Gemeenschap
 • Leren
 • Jeugd
 • Communicatie
 • Kerkrentmeesterlijkbeheer
 • Eetcafé

Tot slot geeft het beleidsplan feitelijke informatie zoals onze geschiedenis, de opbouw van onze gemeente en de organisatiestructuur van onze gemeente.