Wanneer iemand overleden is, moeten nabestaanden veel regelen. De kerk heeft woorden en rituelen tot haar beschikking, die juist nu haar waarde bewijzen.

Wellicht overweegt of besluit u daarom tot een kerkelijke uitvaart. De uitvaart kan vanuit de Maranathakerk plaatsvinden of de predikant komt naar de aula van de begraafplaats of het crematorium om daar de uitvaart te leiden.

Verbonden aan de Protestantse Gemeente ‘t Harde
Wanneer de overledene verbonden was aan onze gemeente, kunt u contact opnemen met de predikant om het overlijden door te geven. Soms is er een nauwe relatie tussen de overledene en de kerk, soms staat de kerk meer op afstand. In beide situaties kunt u gewoon met de predikant contact opnemen. In een gesprek met de nabestaanden zal de gedachtenisdienst worden voorbereid. Er is veel ruimte voor eigen inbreng.

Niet betrokken bij de Protestantse Gemeente ‘t Harde
Ook wanneer de overledene niet betrokken was bij de kerk, kan de uitvaart onder leiding van de predikant plaatsvinden. Ook wanneer u twijfelt of een uitvaart vanuit de kerk de juiste beslissing is, kunt u contact opnemen.

Dominee Marloes van Doorne-Wolfs, telefoonnummer: 06 11364193 of per mail predikant@pgtharde.nl