College van diakenen

FunctieNaam
VoorzitterMevr. E. Weedage
SecretarisMevr. A. Vlieger
PenningmeesterDhr. M. de Jong
LedenMevr. H. van de Kamp

Het e-mailadres van het college van diakenen is: diaconie@pgtharde.nl
Rekeningnummer Diaconie Protestantse Gemeente te ’t Harde IBAN: NL92 RABO 0314 7902 68

Visie:

Als diaconie willen we oog en oor hebben voor mensen die in de knel zijn geraakt of dreigen te komen. Omzien naar mensen die worden veronachtzaamd, vergeten of verdrukt en voor het behoud en verbetering van onze leefomgeving.

Doelstelling:

  • Het bestrijden van armoede en onrecht en zorg dragen voor personen en groepen in acute situaties.
  • Het helpen om mensen deel te laten nemen aan de samenleving
  • Het leveren van bijdragen aan het welzijn van de (wereld) samenleving
  • De gemeente betrekken bij diaconale activiteiten.
  • Aandacht geven aan duurzaamheid en rentmeesterschap voor de aarde