Avondmaalscollecte zondag 18 juni

De collecte van zondag is bestemd voor Elburg helpt Oekraïne Helaas blijkt het nog steeds nodig dat er hulp verleend wordt aan Oekraïne.  Één keer per maand gaat er vanuit …

Collecte zondag 11 juni

Thema Zorg voor Elkaar Deze zondag zal de collecte bestemd zijn voor de Pioniersplek de Hezenberg te Hattem Op de Hezenberg worden o.a mensen  opgevangen die in hun leven zijn …

Zorg voor elkaar

Thema de komende weken is Zorg voor elkaar Zondag is de collecte bestemd voor Zorgsaam Elburg. Zorgsaam Elburg is een interkerkelijke vrijwilligersorganisatie, die als doel heeft om bij te dragen …