Collecte zondag 11 juni

Thema Zorg voor Elkaar

Deze zondag zal de collecte bestemd zijn voor de Pioniersplek de Hezenberg te Hattem

Op de Hezenberg worden o.a mensen  opgevangen die in hun leven zijn vastgelopen en onderdak en begeleiding aangeboden krijgen

Wilt u meer weten?  Bezoek dan de website van de Hezenberg: https://www.hezenberg.nl

De Diaconie