Pastoraal wijkbezoek

Het pastorale team bestaat, naast de predikant, uit pastorale ouderlingen en pastorale wijkbezoekers en is onderdeel van de Taakgroep Gemeenschap. Zij hebben de taak op zich genomen om regelmatig bij mensen op bezoek te komen en pastorale zorg te bieden. Tijdens deze bezoeken gaan de gesprekken over uw welzijn en ook over geloofszaken en aangelegenheden betreffende de kerk. Binnen het team is afgesproken dat gemeenteleden van 75 jaar en ouder door ons benaderd zullen worden met de vraag of zij behoefte hebben aan een pastoraal gesprek.

Aan andere gemeenteleden is het verzoek om zelf aan te geven of er behoefte is aan pastorale zorg. U kunt dit doorgeven aan de contactpersonen voor de pastorale zorg. Zij zullen er zorg voor dragen dat iemand van het Pastorale Team bij u langs komt.

Contact

Contactpersoon: Hetty Petersen (voorzitter Taakgroep Gemeenschap)
Telefoonnummer: 0341-253249
E-mail: pastoraalberaad@pgtharde.nl

De wijkindeling voor pastoraal wijkbezoek met contactpersonen vindt u hier: wijkindeling juli 2022