Kerkelijk Bureau

Bovendwarsweg 2C, 8084 JB ’t Harde, (ingang kerk aan kant van pastorie) telefoonnummer 0525-651567. Postbus 21, 8084 ZG. Open op maandagochtend van 9.00 tot 10.30 uur.

Penningmeester
Dhr. T. Sysling
E-mailadres: kerkrentmeester@pgtharde.nl
IBAN-nummer: NL31RABO 037.3735.162
– giften en solidariteitskas
– orgel- en onderhoudsfonds
– collectemunten

Ledenadministratie
Dhr. D. van ’t Hul, telefoonnummer 0525-651903
E-mailadres: kerkelijkbureau@pgtharde.nl
Telefonisch bereikbaar op maandag- en woensdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.

De ledenadministratie verzorgt de uitschrijving, verhuizing, huwelijk, echtscheiding, geboorte, overlijden, doop en belijdenis. U kunt zich via deze link: inschrijven

Bijdrageadministratie
Dhr. G. van de Kamp, telefoonnummer 06 520 500 70
E-mailadres: bijdrageadministratie@pgtharde.nl
IBAN-nummer: NL31RABO 037.3735.162
– voor vrijwillige bijdrage

Collectemunten
Er zijn collectemunten verkrijgbaar van:
€ 0,60 (geel of rood) per 100 stuks € 60,-
€ 1,00 (grijs) per 50 stuks € 50,-
€ 1,20 (blauw, of groen) per 55 stuks € 66,-
Bestellen kan door overmaking op rekening NL71FVLB0635817055 t.n.v. Protestantse Gemeente ’t Harde. Vermeld daarbij duidelijk uw adres, hoeveel en welke munten u wenst. Na ontvangst van betaling worden de munten bij u thuis bezorgd.

Kerktelefoon
Voor een aansluiting op de kerkwebradio kunt u contact opnemen met dhr. J. Esselink, telefoonnmmer 0525-676767. De maandelijkse bijdrage is € 10,- en gaat via automatisch incasso. De Kerkradio blijft eigendom van de kerk.

Verhuur zalen
Wij hebben diverse zalen van verschillende afmetingen en met verschillende faciliteiten. Alle zalen beschikken over draadloos internet! Klik hier voor de lijst: verhuur zalen. Voor gebruik van de kerk en zalen wordt een agenda bijgehouden door de koster dhr. J. Roos, telefoonnummer 0525-652884 of 06-22801311, mailadres: koster@pgtharde.nl

Drukkerij
Aanvragen voor het maken van kopieën kunt u indienen bij dhr. B. Nobach, telefoonnummer 0525-653139

Declaratieformulier
Het college verzoekt iedereen die onkosten wil declareren gebruik te maken van het declaratieformulier. Dit formulier kunt u tezamen met de bon(nen) inleveren bij de penningmeester. Klik hier voor het declaratieformulier. U kunt ook het formulier en bonnen inscannen en mailen naar kerkrentmeester@pgtharde.nl