Giften en solidariteitskas

Penningmeester: Dhr. T. Sysling
E-mailadres: kerkrentmeester@pgtharde.nl
IBAN-nummer: NL31RABO 037.3735.162
– giften en solidariteitskas
– orgel- en onderhoudsfonds
– collectemunten

Vrijwillige bijdrage

Contactpersoon: Dhr. G. van de Kamp
E-mailadres: bijdrageadministratie@pgtharde.nl
IBAN-nummer: NL31RABO 037.3735.162
– voor vrijwillige bijdrage

Collectemunten

Er zijn collectemunten verkrijgbaar van:
€ 0,60 (geel of rood) per 100 stuks € 60,-
€ 1,00 (grijs) per 50 stuks € 50,-
€ 1,20 (blauw, of groen) per 55 stuks € 66,-
Bestellen kan door overmaking op rekening NL71FVLB0635817055 t.n.v. Protestantse Gemeente ’t Harde. Vermeld daarbij duidelijk uw adres, hoeveel en welke munten u wenst. Na ontvangst van betaling worden de munten bij u thuis bezorgd.