Het kerkmagazine ‘Maranatha’ wordt 4 of 5 keer per jaar uitgegeven. De redactie bestaat uit ds Marloes van Doorne, Karina Bakker en Manon Sluijter. Opmaak van het magazine wordt gedaan door Karina Bakker. Het verspreiden wordt gecoördineerd door de heer H. Everts en verzorgd door een trouwe groep vrijwilligers.

De kopij voor het kerkblad kan worden aangeleverd via maranatha@pgtharde.nl of op het adres van Manon Sluijter in ‘t Harde.

Eerdere edities van Maranatha

cover kerkblad Maranatha-sep21

kerkblad april 2021 

 kerkblad juni 2020

 kerkblad december 2019