Het kerkmagazine ‘Maranatha’ wordt 4 keer per jaar uitgegeven. De (wisselende) redactie bestaat uit één afgevaardigde per taakgroep, met Manon Sluijter als eindredacteur. Opmaak van het magazine wordt gedaan door Ilse en Annelie Weedage. Het verspreiden wordt gecoördineerd door de heer Van Staalduijnen en verzorgd door een trouwe groep vrijwilligers.

De kopij voor het kerkblad kan worden aangeleverd via maranatha@pgtharde.nl of op het adres van Manon Sluijter in ’t Harde.

Eerdere edities van Maranathakerkblad Maranatha 't Harde kerkblad maranatha september 2022

 

kerkblad maranatha december 2021 cover kerkblad Maranatha-sep21

kerkblad april 2021 

 kerkblad juni 2020

 kerkblad december 2019