Gemeente-ontmoeting 5 maart

We kijken er naar uit elkaar weer te ontmoeten, te delen en te inspireren. Er is een leuk, meerkeuze-programma voor jong en ouder rondom ons jaarthema ‘Aan tafel’. Natuurlijk gaan …

40dagen collecte

Collecte 26 februari

De komende weken volgende we het collecterooster van Kerk in Actie, 40dagentijd. Het thema dit jaar is “Uit liefde voor jou” Zondag is de collecte  voor Zambia- Maatjes voor gezinnen …

Paaskaars voor thuis

Elke zondag steken we de Paaskaars aan en roepen we u op om thuis, indien u digitaal meeviert, ook een kaars aan te steken. Dit als teken van verbondenheid met …

Collecte 12 februari

En weer vraagt Kerk in Actie dringen onze hulp. Nu is het voor Syrië Onderstaand verzoek is gedaan aan de diaconie: Beste diakenen, Van een bloedige burgeroorlog naar een diepe …

Collecte  Zondag 5 februari  

Werelddiaconaat Op 1 februari was het 70 jaar geleden dat de watersnoodramp plaatsvond. Pakistan was een van de landen die meteen te hulp schoot door geld in te zamelen. Mooi …

Aan tafel bij Abraham en Sarah

Gerechten met een verhaal. Altijd al willen weten hoe de bijbel smaakt? Op 10 februari is dit uw kans. We gaan die avond in groepen van max. 6 personen samen …