Collecte 12 februari

En weer vraagt Kerk in Actie dringen onze hulp. Nu is het voor Syrië

Onderstaand verzoek is gedaan aan de diaconie:

Beste diakenen,

Van een bloedige burgeroorlog naar een diepe economische crisis naar twee allesverwoestende aardbevingen. Syrië overkomt ramp op ramp. Gisternacht werd dit toch al zo kwetsbare land getroffen door een zware aardbeving, en ‘s middags volgde er een tweede. Er zijn inmiddels meer dan 25 naschokken geteld. Duizenden mensen hebben deze ramp niet overleefd, en dit aantal zal nog oplopen. Er zijn duizenden gewonden. Veel gebouwen zijn ingestort, onder andere in de stad Aleppo.

De ramp gebeurt terwijl de weersomstandigheden belabberd zijn: er valt sneeuw, regen en het is koud. Dit maakt de situatie nóg urgenter. Kerken vangen zoveel mogelijk dakloze mensen op en voorzien hen van maaltijden, medicijnen en dekens. Anderen krijgen dakzeilen waarmee ze zich in hun beschadigde huis zo goed mogelijk kunnen beschermen tegen neerslag en kou. 

Vanuit het noodhulpprogramma dat in Syrië al jarenlang actief is, ondersteunt Kerk in Actie deze lokale kerken maximaal. Onze noodkreet aan u is: doe mee! Organiseer een extra collecte of geef vanuit uw reserves voor de zo zwaar getroffen bevolking van Syrië. Namens Haroutune Selimian, predikant van een van onze partnerkerken in Aleppo zeggen we: “Dank voor uw bezorgdheid en hulp”, en we bidden met hem mee: “Moge God ons beschermen!”

Samen zijn we de kerk in actie. Hartelijk dank voor uw betrokkenheid.

Uw diaconie geeft hier graag gehoor aan en zal de collecte van 12 februari bestemmen voor bovenstaand doel

De Diaconie