Adresgegevens

Bezoekadres: Bovendwarsweg 2c, 8084 JB ’t Harde (ingang aan de Dennenweg)
Postadres: Postbus 21, 8084 ZG ’t Harde
Telefoonnummer kerkgebouw: 0525-651567

Routebeschrijving

  • Op de Eperweg (N309) in ’t Harde bij de verkeerslichten afslaan richting ’t Loo
  • Eerste weg links
  • Eerste gebouw links

Predikant

Deze functie is momenteel vacant. Vragen aan de predikant kunt u stellen via scriba@pgtharde.nl. Tijdens de vacante perioden zal de scriba uw vraag doorsturen naar de verantwoordelijke persoon.

Koster

De heer J. Roos
E-mailadres: koster@pgtharde.nl
Voor: praktische zaken en verhuur zalen

Ledenadministratie

De ledenadministratie verzorgt de uitschrijving, verhuizing, huwelijk, echtscheiding, geboorte, overlijden, doop en belijdenis. U kunt zich via deze link: inschrijven

De heer D. van ’t Hul
E-mailadres: kerkelijkbureau@pgtharde.nl
Telefoonnummer: 0525-651903 (bereikbaar op maandag- en woensdagavond van 18.00 tot 20.00 uur)