Samenstelling kerkenraad 

Alle taken en commissies zijn bij onze gemeente ingedeeld in taakgroepen. De taakgroepen zijn vertegenwoordigd in de Grote Kerkenraad en in de Kleine Kerkenraad. Hier kunt u de complete organisatiestructuur bekijken: Organisatiestructuur Protestantse Gemeente ’t Harde.

Plaatselijke regeling 

In de kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland is bepaald dat zaken door een gemeente of haar kerkenraad binnen de kaders van deze kerkorde zelf geregeld dienen te worden. In de kerkelijke praktijk wordt hiervoor het begrip ‘plaatselijke regeling’ gebruikt. Klik hier om de plaatselijke regeling van onze gemeente te bekijken.

Wijkindeling pastoraal wijkbezoek

Het pastoraat is georganiseerd middels een wijkindeling. De actuele wijkindeling met contactpersonen kunt u hier bekijken: wijkindeling juli 2022.

Kerkenraad in beeld

Dit zijn de gezichten van onze kerkenraad. Heeft u een vraag voor één van de kerkenraadsleden? Schroom niet om contact op te nemen of om ons aan te spreken in de kerk.

Het moderamen:

Diakenen:

Ouderlingen: