Allereerst: van harte gefeliciteerd met jullie voorgenomen huwelijk! Het is een belangrijk moment in jullie leven: hardop tegen elkaar en voor de mensen om jullie heen uitspreken dat jullie je leven samen in verbondenheid verder willen leven.

Trouwen in onze gemeente

Misschien komt de vraag op of het mogelijk is om jullie huwelijk in de kerk te bevestigen en Gods zegen over jullie relatie te vragen. Wanneer één van beiden ingeschreven staat in onze gemeente, is dit inderdaad mogelijk. Wanneer je contact opneemt met de predikant, volgen er enkele gesprekken. Hierin wordt stil gestaan bij de vraag wat het huwelijk is, hoe de Bijbel aankijkt tegen relaties en wat de betekenis van de kerkdienst en de zegen voor jullie relatie is. Daarnaast wordt de trouwdienst voorbereid. Er is veel ruimte voor eigen inbreng.

Kosten

Zijn er kosten aan trouwen in de kerk verbonden? Ja en nee. We schrijven geen rekening, maar er zijn natuurlijk wel kosten. Als kerk zijn we afhankelijk van giften en collecten. Daarom vragen we bruidsparen om mede zorg te dragen voor een goede collecte tijdens de trouwdienst, zodat we ook in de toekomst een actieve en meelevende kerk kunnen blijven.

Neem gerust contact op voor meer informatie.

Contact

Hetty Petersen (voorzitter Taakgroep Gemeenschap, pastoraalberaad@pgtharde.nl)