Zondag 20 januari

9.30 uur

Voorganger: ds. C.J. Rodenburg

Deze zondag hopen we ds. Kees Jan Rodenburg te ontvangen in ons midden. Hij is krijgsmachtspredikant op de Lkol Tonnet Kazerne in ‘t Harde.

Lucas 4:14-22 staat centraal: Jezus leest in de synagoge van Nazaret een tekst uit het bijbelboek Jesaja voor. Hij zegt dat die tekst op dat moment werkelijkheid is geworden.