Zondag 1 maart – 9.30 uur

Voorganger: ds. M. van Doorne-Wolfs

Thema: Het echte geluk

Aanstaande zondag is het de 1e zondag in de 40dagentijd. De voorbereidingstijd op Pasen. Dit jaar lezen we samen met de kinderen teksten uit het evangelie volgens Matteüs, de zogenoemde Bergrede. We horen wat Jezus zegt over het Koninkrijk van God, Gods nieuwe wereld.
Op deze zondag staat Matteüs 5:1-12 centraal: door middel van acht zegenspreuken(zaligsprekingen) laat Jezus zien voor wie het echte geluk en Gods nieuwe wereld zijn.