Zondag 24 maart

9.30 uur

Voorganger: ds. Marloes van Doorne-Wolfs

Zondag is het de derde zondag van den 40dagentijd. Dit jaar lezen we samen met de kinderen in de Kinderkerk verhalen over de laatste dagen voor Pasen. We horen over Jezus die naar Jeruzalem gaat, over de laatste maaltijd met zijn leerlingen, het verraad en het in de steek laten door zijn leerlingen tot en met zijn opstanding. In de kerk wordt een maquette van Jeruzalem gebouwd hiermee volgen wij Jezus tijdens de belangrijke momenten uit het Paasverhaal.

Op deze zondag staat Lucas 22:14-23 en 22:31-34 centraal: tijdens de laatste maaltijd met zijn leerlingen deelt Jezus brood en wijn uit. De leerlingen moeten deze maaltijd steeds opnieuw houden om aan hem te blijven denken.

 

COLLECTES DIACONIE IN DE 40 DAGENTIJD

We leven toe naar Pasen, het feest van een nieuw begin. Jezus’ liefde leert ons dat we steeds weer een nieuwe start kunnenmaken en Zijn liefde mogen delen met anderen. In deze 40dagentijd zetten we ons in om nieuwe hoop te bieden aan ex- gedetineerden, kindslaven in India, weeskinderen in Rwanda en kerken op Cuba, Pakistan en pioniersplekken in Nederland. De collectes van de komende zondagen zijn bestemd voor projecten van Kerk in Actie of jeugd- en missionair werk van de Protestantse Kerk.

De collectie van 24 maart is bestemd voor het stoppen van kinderarbeid in India. Kinderarbeid komt in India veel voor. Zo is in de stad Nasapur de IT-sector ​booming business​. Het grootste gedeelte van de inwoners in deze stad werkt echter hard voor een veel te laag loon. Ze komen niet rond en daardoor worden ook kinderen gedwongen om mee te werken. Kerk in Actie vindt dat kinderarbeid moet stoppen en werkt samen met lokale kerken en organisaties aan beter onderwijs. Jaarlijks worden zo meer dan 700 werkende kinderen terug naar school begeleid en krijgen 5.000 ouders en kinderen voorlichting over hoe belangrijk het is dat kinderen naar school gaan. Deze zondag collecteren we voor dit werk in India, zodat ook dit jaar weer honderden werkende kinderen een nieuw begin kunnen maken op school!