Zondag 5 februari 2023 – 9.30 uur

HET WATER KOMT

Voorgangers zijn ds. Marloes van Doorne en Evelien Vrolijk (Kerk in Actie)

Met muzikale medewerking van Umami

Orde van dienst 5 februari 2023 Zondag Werelddiaconaat

Deze week was het 70 jaar geleden dat een grote watersnoodramp het zuidwesten van Nederland raakte. Vele doden waren er te betreuren, mensen raakten geliefden, huizen, dieren en spullen kwijt. Een grote hulpoperatie in en buiten Nederland kwam op gang. Uit dankbaarheid voor de hulp die toen ontvangen is hebben de kerken een jaarlijkse zondag Werelddiaconaat op de eerste zondag van februari vastgesteld. Om die dankbaarheid ook in daden om te zetten en waar mogelijk zelf ook hulp te verlenen aan mensen en gebieden in de wereld die net als Nederland in 1953 in rampzalige omstandigheden verkeren.

Pakistan was een van de landen die meteen te hulp schoot door geld in te zamelen. Pakistan heeft nu zelf te maken met een grote watersnoodramp. In augustus 2022 zijn 33 miljoen mensen in Pakistan getroffen door de heftigste regens ooit. Grote overstromingen zijn het gevolg, een derde deel van het land staat (nog steeds) onder water. Er zijn veel doden. Vooral in het arme zuiden en zuidwesten zijn miljoenen mensen op de vlucht geslagen. Meer dan een miljoen huizen zijn verwoest of zwaar beschadigd, en veel vee is verdronken. Het leed is onbeschrijflijk en de nood is hoog. En als het water straks weg is, dreigt honger, want de oogsten zijn vernietigd. 

Evelien Vrolijk van Kerk in Actie zal ons hier meer over vertellen en over het werk van Kerk in Actie ter plaatse.

Voor de kinderen is er Kinderkerk. Zij horen deze weken verhalen over Mozes. Op deze zondag staat Exodus 3:1-15 centraal. God roept Mozes vanuit een brandende struik, en hij vertelt zijn naam aan Mozes. God wil het volk van Israël bevrijden uit Egypte.

De kerkdiensten worden uitgezonden via een livestream. Vier mee via ons YouTube-kanaal: youtube.com/pgtharde of via Kerkomroep.nl