Zondag 19 mei

9.30 uur

Afbeeldingsresultaat voor ark van het verbond

Kerkdienst met en voor mensen met een verstandelijke beperking

Voorganger: ds. M. van Doorne-Wolfs

Wie wat bewaart…

God laat Mozes een heilige kist bouwen. In deze kist moeten de tien regels bewaard worden, maar ook een aantal symbolen van belangrijke momenten tijdens de woestijnreis. Zo worden de Israelieten altijd herinnerd aan wie God is en wat Hij van hen verwacht. Hebben wij ook bijzondere momenten met God die wij koesteren en die ons soms kunnen helpen bij het geloven? (Exodus 25: 1-22)

We maken er met elkaar een feestelijke dienst van. Umami zal spelen en zingen. Er is alleen Kinderkerk voor de kinderen uit groep 1 t/m 3.