Zondag 27 mei

Afgelopen zondag mochten we Pinksteren vieren, de komst van de heilige Geest. Mensen werden in vuur en vlam gezet. De eerste christelijke gemeenten ontstonden. Over het leven van de eerste christenen zullen we komende weken horen.
Aanstaande zondag lezen we Handelingen 2: 41-47. Drieduizend mensen lieten zich op die bijzondere Pinksterdag in Jeruzalem dopen. Ze vormden met elkaar een gemeenschap, braken het brood en wijdden zich aan het gebed.

Voorganger is ds. M. van Doorne-Wolfs