Het ontvangen van nieuw leven, is een groot en haast niet te bevatten wonder. Op deze momenten kun je geraakt worden door de grootheid van de schepping, door het wonder van nieuw leven en door de liefde van God. Vaak komt dan ook de vraag naar boven: laten we ons kindje dopen? In de Protestantse Kerk in Nederland, waar onze gemeente deel van uitmaakt, kennen we de kinderdoop en de volwassendoop. Beide dopen zijn gelijkwaardig. Wanneer jullie als ouders een volwassendoop voor jullie kindje overwegen, is het ook mogelijk om jullie kind in een kerkdienst op te dragen.

Over het algemeen kiezen ouders in de Protestantse Gemeente ’t Harde voor de kinderdoop. Wat in deze doop prachtig tot uitdrukking komt, is dat de genade van God (zijn liefde en aanvaarding) vóór alles uitgaat. Het hangt niet af van onze inzet of onze goede komaf; het initiatief ligt bij God. Jullie kindje is ook een kind van God, en met de doop zet God als het ware daar zijn handtekening onder.

Laten dopen in onze gemeente

Wanneer mag je je kindje laten dopen? Wanneer één van beide ouders dooplid is van onze gemeente, mogen jullie je kindje laten dopen. Als je aan de kerk (kerkelijkbureau@pgtharde.nl) laat weten dat jullie gezinsuitbreiding hebben ontvangen, wordt er met jullie contact gezocht. Je kunt tijdens dit contact laten weten dat je je kindje graag wilt laten dopen.

Voorafgaand aan de doop is er een voorbereidend gesprek. Daarbij wordt ingegaan op de betekenis van de doop, op het verlangen om te laten dopen, hoe je je verhoudt tot je eigen doop en de betekenis van de kerk voor de geloofsopvoeding van je kind. Ook zal de doopliturgie worden doorgenomen.

Contact

Neem gerust contact op voor meer informatie:
Hetty Petersen (voorzitter Taakgroep Gemeenschap, pastoraalberaad@pgtharde.nl)