Doe mee en maak een verschil!

Wil je een positieve impact hebben op onze gemeenschap en deel uitmaken van een enthousiaste groep vrijwilligers dat zich inzet voor onze kerk? De Maranathakerk is altijd op zoek naar leden die willen bijdragen aan onze gemeenschap door zich vrijwillig in te zetten. Of je nu een paar uur per week of een paar uur per maand beschikbaar hebt, jouw betrokkenheid is waardevol en maakt echt een verschil.

Nu zijn er in en rond de kerk ontzettend veel mensen actief. Sommigen bezoeken mensen, anderen verzorgen een gezamenlijke maaltijd of geven kinderclub, weer anderen helpen om de kerk schoon te maken. Sommige mensen stoppen enkele uren per week en dat jarenlang in het kerkenwerk. Anderen verbinden zich van tijd tot tijd aan een project.

Zonder al die vrijwilligers en zonder jouw bijdrage is het kerkenwerk met al die verschillende activiteiten niet mogelijk. Wanneer je als vrijwilliger aan de slag gaat, ontmoet je al snel veel betrokken en actieve gemeenteleden. Het is daardoor leuk, sociaal en uitdagend. 

Actuele vacatures 

Pastoraal wijkbezoeker

Het pastorale team zoekt versterking:

Wat we doen
Het pastorale team bestaat naast de predikant uit pastorale ouderlingen en pastorale wijkbezoekers en is onderdeel van de Taakgroep Gemeenschap. Zij hebben de taak op zich genomen om regelmatig bij mensen op bezoek te gaan en pastorale zorg te bieden. Binnen het team is afgesproken dat gemeenteleden van 75 jaar en ouder door ons benaderd zullen worden met de vraag of zij behoefte hebben aan een pastoraal gesprek.

Wat we zoeken
We zijn op zoek naar een empathisch persoon die ons team wil versterken. Iemand die kan luisteren naar de zorgen, vreugden, geloofsvragen en uitdagingen van de gemeenteleden.

Interesse of vragen?
Neem vrijblijvend contact op met Hetty Petersen, voorzitter van de taakgroep Gemeenschap.
E-mailadres: pastoraalberaad@pgtharde.nl

Geldwervingscommissie

De geldwervingscommissie is op zoek naar twee paar helpende handen:

Wat we doen
De geldwervingscommissie zet zich in om middels allerlei acties geld te werven voor verschillende uitbreidingen binnen de kerk. Zo is bijvoorbeeld de opbrengst van de kerstollenactie gebruikt om een AED aan te schaffen. Voorbeelden van meer recente acties zijn de paaskaarsen-, bloemen- en paaseitjesactie.

Wat we zoeken
We zoeken twee mensen die ons team willen uitbreiden, waarvan het fijn zou zijn als één persoon de administratieve taken op zich wil nemen. Dat houdt onder meer in dat je aankondigingen van de acties instuurt naar de informatiebrief en de intekenlijsten van de acties beheert.

Ook kunnen nieuwe leden nieuwe ideeën inbrengen, graag zelfs!

De hoeveelheid tijd die deze vacature in beslag neemt valt reuze mee. Acties vinden incidenteel plaats en dan is het eenmaal een kwestie van organiseren (inkopen, promoten en uitdelen).

Interesse of vragen?
Neem vrijblijvend contact op met Bertus Vlieger.
E-mailadres: bertusvlieger@pgtharde.nl

Schoonmaakgroep

De schoonmaakgroep zoekt extra hulp:

Wat we doen
Maandelijks geven we diverse ruimten in de kerk een schoonmaakbeurt. De werkzaamheden bestaan vooral uit het schoonmaken van de keuken, het bijhouden van de centrale hal en de werkkast. Soms pakt het team het kantoor en de drukkerij mee. De schoonmakers werken in groepjes van twee samen. Elk groepje is ca. 5 keer paar jaar aan de beurt, al dreigt dat nu wel meer te worden, vandaar deze oproep. Ook zouden we graag de groep wat verder uitbreiden, zodat ook het Verdiep elke maand schoongemaakt kan worden.

Wat we zoeken
Houd je niet van te zwaar werk, van vergaderen, van verslagen maken? Ben je liever lekker even bezig? Dan is dit vast een mooie taak voor jou. Je bent ca. vijf keer per jaar aan de beurt en het duurt zo’n 1,5 uur per keer. We hopen op veel extra aanmeldingen, zodat iedereen niet zo vaak aan de beurt is.

Interesse of vragen?
Neem vrijblijvend contact op met Bertus Vlieger, coördinator van de schoonmaakgroep.
E-mailadres: bertusvlieger@pgtharde.nl

TOP2000 commissie

De TOP2000-dienst is een samenwerking tussen de Ichtuskerk Elburg en onze eigen gemeente. De huidige commissie bestaat grotendeels uit gemeenteleden uit Elburg. We zouden het leuk vinden om hier wat meer balans in te brengen en een gemeentelid van onze kerk aan de commissie toevoegen.

Wat we doen
In december vindt de TOP2000-dienst plaats. Dit is een dienst waarmee hoop en inspiratie wordt geboden door de uitvoering van nummers uit de welbekende TOP2000.
De dienst vindt plaats in de sfeer van een TOP2000 café. De TOP2000-commissie bereidt deze dienst voor. Zij verzamelt verzoeknummers, regelt muzikanten en verzorgt de aankleding van de kerk. Tijdens de dienst zullen er ook de nodige hand- en spandiensten moeten worden verricht, qua begeleiding, bediening etc.

We vergaderen een paar keer per jaar. In het najaar, in aanloop naar die dienst, is dit wat frequenter.

Wat we zoeken
Ben jij muziekliefhebber en draag je de TOP2000 een warm hart toe? Dan pas je goed in ons team. Welke skills je ook hebt, we hebben altijd een passende taak voor jou.

Interesse of vragen?
Neem vrijblijvend contact op met Marco Baars.
E-mailadres: marcobaars@pgtharde.nl

Jeugdraad

De jeugdraad zoekt versterking!

Wat we doen
Wij zijn een toegewijde kerkgemeenschap die zich inzet voor de groei en ontwikkeling van onze jeugd. Onze jeugdraad speelt een cruciale rol in het bieden van een stimulerende en ondersteunende omgeving waarin jongeren hun geloof kunnen verkennen, vriendschappen kunnen opbouwen en hun talenten kunnen ontwikkelen.

Als medewerker van onze jeugdraad ben je actief om samen met een enthousiast team van vrijwilligers boeiende en relevante programma’s en evenementen te organiseren voor jongeren binnen onze kerkgemeenschap. Je bent als onderdeel van de jeugdraad actief in het bedenken, organiseren en coördineren van diverse activiteiten, zoals jeugdbijeenkomsten, kampen, workshops en sociale evenementen. Daarnaast onderhoud je contact met ouders, jongeren en andere belanghebbenden om de behoeften van de jeugdgroep te begrijpen en te kunnen reageren op eventuele uitdagingen of kansen.

Wat we zoeken
We zijn op zoek naar een enthousiast persoon die affiniteit heeft met de doelgroep jongeren, bij voorkeur de doelgroep tussen de >12  jaar. Ben jij verbindend, sociaal en creatief ingesteld? Dan pas jij goed in ons team!

Interesse of vragen?
Neem vrijblijvend contact op met Margriet Mulder, jeugdouderling.
E-mailadres: margrietmulder@pgtharde.nl

Redactie kerkblad

De redactie van de Maranatha zoekt gastschrijvers!

Wat we doen
Vier keer per jaar breng wij het kerkblad Maranatha uit. Een magazine dat wordt gevuld voor en door Maranatha-leden.
Een magazine waarmee elkaar beter leren kennen en waarmee we ook buiten onze gemeente laten zien wie we zijn en wat wat we doen.

Wat we zoeken
We zijn op zoek naar gastschrijvers die een jaar lang één vaste rubriek per uitgave willen schrijven. Bijvoorbeeld een boek- of filmrecensie, een interview of een leuke column.

Als gastschrijver hoef je niet deel te nemen aan de redactievergaderingen, maar als je het leuk vindt om mee te sparren over de onderwerpen, dan ben je daar zeker van harte welkom. We vergaderen twee keer per jaar.

Interesse of vragen?
Neem gerust contact op met de redactie of kom naar het volgende redactieoverleg op woensdag 12 juni om 19.30 uur in de kerk.

E-mailadres: redactie@maranatha.nl

Diaken gezocht

Diaconie

De diaconie zoekt een rentmeester!

Wat doet een diaken?
Een diaken behoort tot de taakgroep Diaconie en:
– verleent medewerking aan de eredienst;
– treft voorbereidingen voor de viering van het avondmaal;
– is verantwoordelijk voor goed beheer van de opbrengst van collectes;
– verleent hulp en ondersteuning bij steunverzoeken;
– organiseert acties (zoals paasattenties en aandachtspresentjes) voor de Voedselbank;
– woont maandelijkse vergaderingen bij (uitgezonderd zomermaanden).

Wat we zoeken
“Oog en oor hebben voor mensen die in de knel zijn geraakt of dreigen te komen. Omzien naar mensen die worden veronachtzaamd, vergeten of verdrukt, en inzet voor het behoud en verbetering.” is de visie van onze taakgroep.

De diaconie wordt gevormd door meerdere diakenen, waarbij de hierboven beschreven taken in goed overleg onderling worden verdeeld. Wegens de op handen zijnde verhuizing van de huidige rentmeester van de diaconie, zoeken we iemand die naast diaken, ook onze rentmeester wil zijn.

De diaconie bestaat uit een leuke groep mensen, die dit werk met veel plezier doen. Ben jij ook een doener en helper? We heten je van harte welkom in ons team!

Interesse of vragen?
Neem vrijblijvend contact op met Ekie Weedage, voorzitter Diaconie
E-mailadres: diaconie@pgtharde.nl