Collecte 26 februari

De komende weken volgende we het collecterooster van Kerk in Actie, 40dagentijd.

Het thema dit jaar is “Uit liefde voor jou”

Zondag is de collecte  voor Zambia- Maatjes voor gezinnen zonder ouders

Meer dan 20.000 gezinnen in Zambia zijn ouderloos. Het zijn gezinnen met kinderen onder de 18 jaar als gezinshoofd. Lange tijd zorgden opa’s en oma’s voor deze kinderen, nadat hun ouders aan aids overleden. Maar als die ook overlijden, staan veel weeskinderen er alleen voor. Het kind dat gezinshoofd is moet zelf het huishouden doen, moet voor inkomen zorgen, moet de andere broertjes en zusjes onderhouden. Hun eigen toekomst valt in duigen. Het lukt hen niet om schoolkosten te betalen (voor schoolmaterialen en schooluniform), ze hebben ook geen tijd om naar school te gaan. Ze leven vaak in extreme armoede. Ze werken als dienstmeisje, metselaar of visser, dagloner of verkopen iets op straat. Meisjes belanden geregeld in de prostitutie.

De Raad van Kerken in Zambia stimuleert kerken om naar deze kinderen om te kijken. Kerkleiders worden getraind om hen te begeleiden en praktisch te ondersteunen. Inmiddels hebben kerkelijke vrijwilligers 500 kind-gezinnen onder hun hoede genomen. Daarnaast worden 75 kinderen die gezinshoofd zijn ook getraind en materieel ondersteund, zodat ze in staat zijn hun gezin te runnen en een opleiding af te maken. Wilt u er meer over lezen kijk dan op de website van Kerk in Actie: https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/projecten/maatjes-voor-gezinnen-zonder-ouders/https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/projecten/maatjes-voor-gezinnen-zonder-ouders/

We bevelen deze collecte van harte!

De Diaconie