Zorg voor elkaar

Thema de komende weken is Zorg voor elkaar

foto 4

Zondag is de collecte bestemd voor Zorgsaam Elburg.

Zorgsaam Elburg is een interkerkelijke vrijwilligersorganisatie, die als doel heeft om bij te dragen aan praktische en sociale ondersteuning van onze naasten in de gemeente Elburg.

Vrijwilligers (maatjes) uit verschillende kerken en geloofsgemeenschappen zetten zich in voor hun medemens door het verlenen van hand- en spandiensten, het brengen van bezoekjes of door samen iets te ondernemen.

Om de beste zorg te kunnen verlenen, werkt ZorgSaam Elburg ook samen met andere lokale organisaties.

Voor meer informatie verwijs ik u naar de website: https://www.zorgsaamelburg.nl/over-zorgsaam-elburg/

Van harte aanbevolen

De Diaconie