Collecte zondag 3 december

Kerstcampagne Kerk in Actie Dit is de eerste zondag van de kerstcampagne van Kerk in Actie. De komende weken, tot aan Kerst, collecteren we elke week voor kinderen op de …

Samen tegen armoede in Nederland

Zondag 19 november verzamelen we weer levensmiddelen in voor de voedselbank. Er staan diakenen klaar in de hal om het aan te pakken. Kerk in Actie is gestart met een …

Collecte zondag 19 november

Kerk zijn doe je met elkaar Hoe kun je als diaconie iets doen voor mensen in je buurt die leven in kwetsbare omstandigheden? Hoe kun je iets betekenen voor kinderen …

Collecte voor zondag 5 november

Thema deze maand is armoede Deze zondag heeft de diaconie gekozen voor “Goed boeren in een lastig klimaat in Oeganda” In het noorden van Oeganda is het niet makkelijk om …

Collecte 6 november

Thema voor november is Armoede Deze 1e zondag van drie zondagen is  de collecte bestemd voor Pakistan en wel voor het project Opstaan voor een menswaardig bestaan van Kerk in …

Collecte 12 juni

Thema van deze periode is Zorg voor elkaar. Deze zondag collecteren we voor Zorgsaam Elburg ZorgSaam Elburg is een interkerkelijke vrijwilligersorganisatie ontstaan vanuit het Diaconaal Platform Elburg, met het doel …

Collecte 22 mei

Thema De jeugd kiest. Voor de zondag heeft de jeugd gekozen voor Atletes in Action Athletes in Action (AIA) is een christelijke organisatie die het evangelie van Jezus Christus door middel van sport wil verspreiden. …

Collecte zondag 15 mei 2022

Het thema deze maand is De jeugd kiest. Deze zondag is er gekozen voor de speelgoedbank in Elburg Speelgoed is dan wel geen eerste levensbehoefte, maar door te spelen kunnen …