Collectedoel zondag 23 juni


Stichting Mensenkinderen

Deze zondag collecteren we voor Stichting Mensenkinderen. Mensenkinderen helpt kinderen, gezinnen, gehandicapten en bejaarden in Albanië, Armenië en Moldavië voor wie niemand anders zorgt. Zij werken uitsluitend via kerken en lokale organisaties.

De projecten zijn concreet, uitvoerbaar en bieden directe hulp. Mensenkinderen stuurt geen (dure) transporten, ze kopen de goederen in het land zelf. Dat is veel efficiënter en het stimuleert ook de lokale economie. Zo wordt uw gift als het ware dubbel besteed.

Mensenkinderen zet zich al sinds 2003 in voor de allerarmsten in Oost-Europa. Daarnaast geven zij voorlichting om groepen en individuen te motiveren zodat deze betrokken raken bij het helpen en dienen van de naaste in nood. Hoewel Mensenkinderen een christelijke organisatie is, verlenen zij hulp ongeacht religie of etnische achtergrond.

Van harte aanbevolen!
De diaconie