Vacature Vrijdag | Diaken

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is Vacature-vrijdag-1920x1198.jpg


Diaken gezocht

Onlangs hebben we een nieuwe diaken bevestigd. Daar zijn we heel dankbaar voor. Helaas moeten we (i.v.m. een verhuizing) ook afscheid nemen van één van de huidige diakenen. Het gaat om de diaken-penningmeester. Daarom zijn we op zoek naar extra versterking voor de diaconie.

Wat doet een diaken?
Een diaken behoort tot de taakgroep Diaconie en…

  • verleent één keer in de ca. 5 weken medewerking aan de eredienst;
  • treft voorbereidingen voor de viering van het avondmaal;
  • is verantwoordelijk voor goed beheer van de opbrengst van collectes;
  • verleent hulp en ondersteuning bij steunverzoeken;
  • organiseert acties (zoals paasattenties en aandachtspresentjes) voor de Voedselbank;
  • woont maandelijkse vergaderingen bij (uitgezonderd de zomermaanden).
  • Daarnaast houdt de diaken-penningmeester ook de inkomsten en uitgaven bij.

Taakgroep Diaconie
“Oog en oor hebben voor mensen die in de knel zijn geraakt of dreigen te komen. Omzien naar mensen die worden veronachtzaamd, vergeten of verdrukt, en inzet voor het behoud en verbetering.” is de visie van onze taakgroep. De diaconie wordt gevormd door meerdere diakenen, waarbij de hierboven beschreven taken in goed overleg onderling worden verdeeld. De diaconie bestaat uit een leuke groep mensen, die dit werk met veel plezier doen. Ben jij ook een doener en helper? We heten je van harte welkom in ons team!

Interesse of vragen?

Informeer vrijblijvend via diaconie@pgtharde.nl
Contactpersoon: Ekie Weedage

Diaken gezocht