Symbolische schikking advent

Advent is een tijd van uitzien naar nieuwe hoop en verwachting van het licht, dat in de diepste duisternis verschijnt als een kwetsbaar mensenkind. We sluiten aan bij het project van de kinderen en volgen de lezingen uit het evangelie van Lucas. Voor de eerste Advent is dat Lucas 1:1-25. We kijken naar het licht dat daar in de duisternis van het bestaan van Zacharias en Elisabeth verschijnt: hoop op nieuw leven in de gestalte van een kind. Johannes is de wegbereider van Jezus, wegbereider van het Licht van de Eeuwige dat zich in een mensenkind openbaart.

De schikking toont wekelijks een groene bol met daaromheen een krans, beelden als verwijzing naar bron van nieuw leven. Groen is de kleur van de hoop. De krans is een teken van verbondenheid tussen ‘hemel en aarde’.  Het gouden lint verwijst naar het onvergankelijke licht. De paarse bloemen zijn symbool voor het priesterkleed van Zacharias. Ook de onder- en achtergrond van de schikking is paars, kleur van verwachting en passend bij de adventstijd.