Stille week

Samen verstillen, bidden en gedenken

In de Stille Week is er elke avond een avondgebed van drie kwartier. Om samen te verstillen, te bidden, te gedenken. De avonden worden door verschillende taakgroepen uit onze gemeente verzorgt. 

Ingetogen gaan we samen op weg naar Goede vrijdag.
De dag waarop we het lijden en sterven van Jezus Christus gedenken.
En in zijn Naam staan we stil bij het lijden van de wereld.
Hoe verhouden we ons daartoe?
Wat doen we in moeilijke tijden?

We worden er stil van… Stille zaterdag.
Ook deze viering heeft een ingetogen karakter, maar er komen al sporen van Licht, van opstanding, naar ons toe.

Bid en gedenkt u, jij, met ons mee?
Van harte welkom in de kerk of gedenk thuis mee via de dagelijkse livestream op Kerkomroep of YouTube.

Agenda

Maandag, dinsdag en woensdag
25, 26 en 27 maart
Avondgebed
Aanvang: 19.30 uur
(Duur ca. 30 à 40 minuten)

Witte donderdag
28 maart
Viering Heilig Avondmaal
Voorganger: Ds. Bas Zitman
Aanvang: 19.30 uur

Goede vrijdag
29 maart
Viering aan de hand van schilderijen van Jane Couroussopoulos
Aanvang: 19.30 uur

Stille zaterdag
30 maart
Paaswake
Voorganger: Bas Zitman
Aanvang: 21.30 uur
(Na de Paaswake is er een kort samenzijn, waarbij druivensap en wijn wordt geserveerd.)

Eerste Paasdag
31 maart
Ochtenddienst 9:30 uur
Voorganger: Ds. Bas Zitman


Tweede Paasdag geen dienst/bijeenkomst