Samen tegen armoede

Deze morgen, zondag 16 april, was de eerste keer dat we voedsel inzamelden voor de voedselbank. We hebben met elkaar 15 dozen gevuld. Geweldig.

21 mei is de volgende inzameling

Allen hartelijk dank

De Diaconie