Diakenen gezocht

Nog steeds is er een vacature bij de diaconie en we zijn op zoek!


Wat is de taak van een diaken
De diaken heeft een belangrijke rol als voortrekker in de diaconale roeping van de gemeente. Die diaconale roeping kun je als volgt samenvatten: delen van wat de gemeente aan gaven geschonken is, helpen waar geen helper is en getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt.
Tot opbouw van de gemeente met het oog op haar dienst in de wereld is aan de diakenen enkele taken toevertrouwd
Enkele taken zijn:

  • de ambtelijke tegenwoordigheid in de kerkdiensten;
  • de dienst aan de Tafel van de Heer;
  • het inzamelen en besteden van de liefdegaven;
  • het verlenen van bijstand, verzorging of bescherming aan hen die dat behoeven;
  • het nemen of ondersteunen van initiatieven die gericht zijn op het bevorderen van het maatschappelijk welzijn;

Ik heb in de loop van de jaren verschillende functies bekleed in de kerk , ik kan wel zeggen diaken zijn is het leukste wat ik gedaan heb.
Wie spreekt het bovenstaande aan en wil ons komen helpen?

Namens de diaconie,
Ekie Weedage, Voorzitter Diaconie

U kunt ons bereiken:
Via de mail diaconie@pgtharde.nl
Via telefoon 06-13879503