De collecte voor Zondag 22 januari

Deze collecte is voor het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap(NBG)

Dit jaar is de collecte bestemd voor:

Braillebijbels voor Sri Lanka

Bijna 2% van de inwoners van Sri Lanka is blind. In hun dagelijks leven lopen ze tegen allerlei uitdagingen aan. Want de maatschappij is amper ingericht op mensen met een handicap. En dan is juist het zélf in de Bijbel kunnen lezen, iets dat kan bijdragen aan het gevoel van eigenwaarde en zelfstandigheid van blinde scholieren in Sri Lanka. Een aantal blindenscholen in Sri Lanka benaderde het Bijbelgenootschap met de vraag om braillebijbels. Daar wilden ze graag aan voldoen. En daar willen wij ook graag bij helpen. Want het maken van een Bijbel in braille is duur: er is een speciale machine nodig voor het drukken. Daarbij is een complete braillebijbel erg dik; één Bijbel bestaat uit 76 mappen vol tekst. Als Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap vinden wij dat iedereen de Bijbel moet kunnen lezen op een manier die hij of zij begrijpt. Dankzij uw bijdrage in de collecte kan de verspreiding van braillebijbelboeken in Sri Lanka doorgaan.

De diaconie