Collecte zondag 22 oktober

Zondag is het wereldvoedseldag en is de collecte voor het werelddiaconaat en wel speciaal voor Indonesië

De lokale kerkgemeenschappen op Papoea, Indonesië, spelen een belangrijke rol in de

samenleving, vooral in de vaak afgelegen gebieden waar onderwijs en gezondheidszorg

slecht functioneren. Veel vrouwen zijn actief betrokken bij de ontwikkeling van hun land en

volk en nemen sociale en pastorale taken op zich.

Kerk in Actie ondersteunt de kerk op Papea om vrouwen op te leiden voor deze taken. Op

het vormingscentrum van de kerk kunnen ze een diaconale of maatschappelijke training,

een alfabetiseringscursus of naailes volgen. Ook geeft de kerk vrouwen voorlichting over

gezonde voeding.

De vrouwen nemen hun kennis en ervaring mee terug naar hun dorpen. Vaak richten ze

daar een vrouwenvereniging op of ze starten lokale cursussen in hun kerk. Zo spelen steeds

meer vrouwen een actieve rol in hun lokale gemeenschap en bouwen ze mee aan kerk en

samenleving.

We bevelen de collecte van harte bij je aan!

De diaconie