Collecte 3 september

Thema deze maand: Vrouwen


In het noorden van Oeganda is het droog. De regenval is steeds lastiger te voorspellen. Naast extreme droogte leidt dat ook tot overstromingen. Hoe verbouw je dan nog genoeg voedsel voor je gezin? De Oegandese kerk helpt boerinnen in hun strijd om het dagelijks bestaan. Ze leren nieuwe landbouwtechnieken en hun oogst beter bewaren. Ze leren beter samenwerken, samen sparen, hun oogst samen verkopen. Ze zetten alles op alles om bodemerosie tegen te gaan: ze planten bomen, leren houtbesparende ovens bouwen. Zo veranderen hele dorpsgemeenschappen en durven ze weer te geloven in de toekomst van hun dorp. Helpt u mee om de zwaksten die nu al getroffen worden door klimaatverandering weerbaar te maken?

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van Kerk in Actie: https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/projecten/bestaanszekerheid-in-een-lastig-klimaat/

Van harte aanbevolen,

De Diaconie