Collecte

De 1e zondag van februari is de collecte traditiegetrouw voor het Werelddiaconaat

Bangladesh lijdt zwaar onder klimaatverandering. Het land kampt steeds vaker met cyclonen en overstromingen, regen valt onregelmatiger en de stijgende zeespiegel zorgt voor verzilting van landbouwgrond. Boeren hebben grote moeite om te overleven.

Kerk in Actie helpt boerengezinnen om zich aan te passen aan klimaatverandering zodat ze hun oogst en inkomen veilig kunnen stellen. Zo leren boeren hoe ze gewassen op hekwerken boven de grond, of op dijkjes kunnen verbouwen, zodat deze bij hoog water of overstromingen niet wegrotten. Of om gewassen te verbouwen op een bed van waterplanten, zodat het gewas meestijgt met opkomend water.

Ook leren dorpsgemeenschappen met waarschuwingssystemen en evacuatieplannen voorbereid te zijn op rampen.

Na de watersnoodramp in 1953 werd Nederland beschermd tegen overstromingen. In Bangladesh en veel andere landen moeten mensen zelf tegen wateroverlast vechten. Daarom collecteren we vandaag voor boeren in Bangladesh die lijden onder klimaatverandering.

Wilt u meer weten?  Kijk dan op de website van Kerk in Actie: https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/collecterooster/collecte-collecte-kerk-in-actie-2024-werelddiaconaat-bangladesh/

Van harte aanbevolen,

De Diaconie