Collecte 19 maart

Collecte Missionair Werk

Ontdekken in kliederkerk

Vandaag is de collecte bestemd voor het missionaire werk van de Protestantse Kerk. Kliederkerk is een missionaire vorm van kerk-zijn. Samen met kinderen én jongeren ontdekken, vieren en eten. Met elkaar in het voetspoor van Jezus leren gaan. In kliederkerk ontdekken jong en oud op een creatieve manier de betekenis van bijbelverhalen. Het is een geweldige manier om gezinnen en kinderen die geen kerkelijke achtergrond hebben aan te spreken. De Protestantse Kerk ondersteunt kliederkerken zodat zij kunnen groeien als vindplaats van geloof, hoop en liefde.

Geef voor het missionaire werk van de Protestantse Kerk. Met de opbrengst ondersteunt de Protestantse Kerk kliederkerken en andere missionaire initiatieven in het hele land. Van harte aanbevolen!

De Diaconie