Collecte 10 december

Kerstcampagne Kerk in Actie

Dit is de tweede zondag van de kerstcampagne van Kerk in Actie. De komende weken, tot aan Kerst, collecteren we elke week voor kinderen op de vlucht.

Deze zondag collecteren we voor Myanmar- Opvang en onderwijs voor jonge vluchtelingen

Als gevolg van de langdurige conflicten in het Zuidoost-Aziatische land Myanmar (Birma) zijn veel inwoners over de grens met buurland Thailand gevlucht. Alleen al in Mae Sot en omgeving verblijven naar schatting 250.000 Birmese migranten en hun gezinnen.

Met steun van Kerk in Actie worden kwetsbare kinderen en jongeren opgevangen en krijgen ze verzorging en scholing. Kinderen zonder identiteitspapieren krijgen een geboortebewijs, want zonder registratie bestaat een kind feitelijk niet en komen de basismensenrechten van kinderen in gevaar! Ze hebben geen recht op onderwijs, gezondheidszorg, en de risico’s op uitbuiting en misbruik zijn groter. Kinderen worden bewust gemaakt van hun (mensen)rechten en zijn zo op de toekomst voorbereid.

Via het programma werelddiaconaat steunt Kerk in Actie het werk voor jonge vluchtelingen in Myanmar.

Voor meer informatie verwijs ik u naar de website van Kerk in actie

Van harte aanbevolen’

De diaconie