Aandachtspresentjes

In oktober willen weer een aardigheidje uitdelen aan mensen waarvan u vindt dat ze wat aandacht verdienen.

Met elkaar gemeente zijn! Denken aan elkaar!

U kunt (anoniem)namen doorgeven, via mail, telefoon of in de brievenbus, ook in de brievenbus van de kerk of in de doos op de tafel in de hal.

In de loop van oktober kunnen we deze mensen dan een presentje aanbieden..

U kunt namen inleveren tot en met zondag 1 oktober.

Inlever adressen, telefoonnummers en emailadres:

Arjanne Vlieger,          Stuifzandstraat 7, 06-13088821

Herma van de Kamp,   Tra 27,               06-30570035

Email: diaconie@pgtharde.nl

De diaconie