Kan ik ook iets doen?

Je bent lid van de Protestantse Gemeente of in ieder geval geïnteresseerd en je vraagt je af: kan ik ook iets doen? Nu zijn er in en rond de kerk ontzettend veel mensen actief. Sommigen bezoeken mensen, anderen verzorgen een gezamenlijke maaltijd of geven kinderclub, weer anderen helpen om de kerk schoon te maken.Sommige mensen stoppen enkele uren per week en dat jarenlang in het kerkenwerk. Anderen verbinden zich van tijd tot tijd aan een project.

Zonder al die vrijwilligers en zonder jouw bijdrage is het kerkenwerk met al die verschillende activiteiten niet mogelijk. Wanneer je als vrijwilliger aan de slag gaat, ontmoet je al snel veel betrokken en actieve gemeenteleden. Het is daardoor leuk, sociaal en uitdagend.

We willen je graag helpen om je talenten en mogelijkheden te verkennen, zodat je op je plek bent in deze veelzijdige gemeente. Meer informatie over de talentencursus volgt.

Wil je meer weten over ons vrijwilligersbeleid?

Het plan voor het vrijwilligersbeleid volgt. Voor de komende jaren wordt het vrijwilligersbeleid aangepast aan de actualiteit en wijzigingen in de organisatie. Mocht je hierover nog vragen hebben, dan kun je contact opnemen met dominee Marloes van Doorne-Wolfs, telefoonnummer: 06 11364193 of mailadres: predikant@pgtharde.nl

Actuele vacatures

Momenteel zijn wij op zoek naar:

Voorzitter taakgroep Vieren (ambtsdrager)
Je vertegenwoordigt de taakgroep Vieren in de grote en kleine kerkenraad, dit zijn 10 vergaderingen per jaar. Je geeft leiding aan de taakgroep, en vergadert met deze groep 4 x per jaar. Daarnaast heb je als ouderling 1 x per 10 weken dienst in de kerk.

Voorzitter taakgroep Communicatie (ambtsdrager)
Je vertegenwoordigt de taakgroep Communicatie in de grote en kleine kerkenraad, dit zijn 10 vergaderingen per jaar. Je geeft leiding aan de taakgroep, en vergadert met deze groep 3x per jaar. Daarnaast geef je leiding aan de redactie informatiebrief, en neemt je deel aan de redactie van het kerkblad, deze vergadert 2 x per jaar.  En heb je als ouderling 1x per 10 weken dienst in de kerk.

Pastoraal wijkbezoeker
Een pastoraal wijkbezoeker (PWB-er) neemt deel aan een wijkteam naast de pastoraal ouderling. De PWB-er bezoekt een aantal 75+ers en neemt deel vergaderingen per jaar van het Pastoraal Beraad, deze zijn 5 x per jaar. Samen met de ouderling organiseer je de wijkontmoetingen en ouderenmiddagen organiseren.