Wat kan ik doen

Je bent lid van de Protestantse Gemeente of in ieder geval geïnteresseerd en je vraagt je af: kan ik ook iets doen? Nu zijn er in en rond de kerk ontzettend veel mensen actief. Sommigen bezoeken mensen, anderen verzorgen een gezamenlijke maaltijd of geven kinderclub, weer anderen helpen om de kerk schoon te maken. Sommige mensen stoppen enkele uren per week en dat jarenlang in het kerkenwerk. Anderen verbinden zich van tijd tot tijd aan een project.

Zonder al die vrijwilligers en zonder jouw bijdrage is het kerkenwerk met al die verschillende activiteiten niet mogelijk. Wanneer je als vrijwilliger aan de slag gaat, ontmoet je al snel veel betrokken en actieve gemeenteleden. Het is daardoor leuk, sociaal en uitdagend. 

Actuele vacatures 

Vacature Diaken

Omdat de ambtstermijn van één van de diakenen reeds is afgelopen, zijn wij dringend op zoek naar een nieuwe diaken.

Wat doet een diaken?
Een diaken behoort tot de taakgroep Diaconie en…

 • verleent medewerking aan de eredienst;
 • treft voorbereidingen voor de viering van het avondmaal;
 • is verantwoordelijk voor goed beheer van de opbrengst van collectes;
 • verleent hulp en ondersteuning bij steunverzoeken;
 • organiseert acties (zoals paasattenties en aandachtspresentjes) voor de Voedselbank;
 • woont maandelijkse vergaderingen bij (uitgezonderd de zomermaanden).

Taakgroep Diaconie
“Oog en oor hebben voor mensen die in de knel zijn geraakt of dreigen te komen. Omzien naar mensen die worden veronachtzaamd, vergeten of verdrukt, en inzet voor het behoud en verbetering.” is de visie van onze taakgroep. De diaconie wordt gevormd door meerdere diakenen, waarbij de hierboven beschreven taken in goed overleg onderling worden verdeeld. De diaconie bestaat uit een leuke groep mensen, die dit werk met veel plezier doen! Ben jij ook een doener en helper? We heten je van harte welkom in ons team!

Interesse of vragen?
Informeer vrijblijvend via diaconie@pgtharde.nl
Contactpersoon: Ekie Weedage

Vacature Scriba

Omdat de ambtstermijn van de huidige scriba eigenlijk al is afgelopen, zijn wij zeer dringend op zoek naar een nieuwe scriba. 

Wat doet de scriba?
De scriba…

 • verwerkt de e-mails die binnenkomen op het e-mailadres van het scribaat (bijv. mail van de landelijke kerk of de classis, mail van gemeenteleden, notulen van vergaderingen van de taakgroepen enz.);
 • bereidt één keer per maand samen met de voorzitter en de predikant de kerkenraadsvergadering voor (voorzitter, scriba en predikant vormen samen het moderamen);
 • verzorgt de agenda van de kerkenraadsvergaderingen en stuurt de stukken daarvoor door naar kerkenraadsleden en de notulist;
 • heeft net als ieder ander kerkenraadslid inbreng bij beleidskwesties;
 • schrijft een kort verslag van de kerkenraadsvergaderingen voor in de informatiebrief en verwerkt de notulen van de kerkenraadsvergaderingen die de notulist gemaakt heeft;
 • maakt het rooster van de kerkenraadsvergaderingen;
 • leegt de postbus van de kerk (in de Boni);
 • voert samen met de voorzitter het jaargesprek met de predikant en schrijft daarvan een verslag;
 • houdt wijzigingen bij in diverse digitale bestanden;
 • is het aanspreekpunt voor gemeenteleden als de predikant op vakantie is.

Er is een tweede (ondersteunende) scriba die de roosters opstelt voor ambtsdragers, gastvrouwen en gastheren, koffieschenkers etc.

Kerkenraad
De scriba hoort in de organisatiestructuur thuis in de Grote Kerkenraad en in de Kleine Kerkenraad. De Grote Kerkenraad behandelt de beleidsmatige zaken. De Kleine Kerkenraad houdt zich bezig met de bestuurlijke zaken en initieert de beleidsmatige zaken voor de Grote Kerkenraad.

Interesse of vragen?
Spreekt deze functie u aan en/of wilt u meer weten?
Neem dan contact op met de huidige scriba, Gera van Leeuwen (scriba@pgtharde.nl).
Zij zal zorgen voor een gedegen inwerkperiode.