Kan ik ook iets doen?

Je bent lid van de Protestantse Gemeente of in ieder geval geïnteresseerd en je vraagt je af: kan ik ook iets doen? Nu zijn er in en rond de kerk ontzettend veel mensen actief. Sommigen bezoeken mensen, anderen verzorgen een gezamenlijke maaltijd of geven kinderclub, weer anderen helpen om de kerk schoon te maken.Sommige mensen stoppen enkele uren per week en dat jarenlang in het kerkenwerk. Anderen verbinden zich van tijd tot tijd aan een project.

Zonder al die vrijwilligers en zonder jouw bijdrage is het kerkenwerk met al die verschillende activiteiten niet mogelijk. Wanneer je als vrijwilliger aan de slag gaat, ontmoet je al snel veel betrokken en actieve gemeenteleden. Het is daardoor leuk, sociaal en uitdagend.

We willen je graag helpen om je talenten en mogelijkheden te verkennen, zodat je op je plek bent in deze veelzijdige gemeente. Meer informatie over de talentencursus volgt.

Wil je meer weten over ons vrijwilligersbeleid?

Het plan voor het vrijwilligersbeleid volgt. Voor de komende jaren wordt het vrijwilligersbeleid aangepast aan de actualiteit en wijzigingen in de organisatie. Mocht je hierover nog vragen hebben, dan kun je contact opnemen met dominee Marloes van Doorne-Wolfs, telefoonnummer: 06 11364193 of mailadres: predikant@pgtharde.nl

Actuele vacatures

Momenteel zijn wij op zoek naar:

Vacature Diaken

Omdat de ambtstermijn van één van de huidige diakenen in september 2023 afloopt, zijn wij op zoek naar een nieuwe diaken. Wat doet een diaken? Een diaken behoort tot de taakgroep Diaconie en:

 • verleent medewerking aan de eredienst;
 • treft voorbereidingen voor de viering van het avondmaal;
 • is verantwoordelijk voor goed beheer van de opbrengst van collectes;
 • verleent hulp en ondersteuning bij steunverzoeken;
 • organiseert acties (zoals paasattenties en aandachtspresentjes) voor de Voedselbank;
 • woont maandelijkse vergaderingen bij (uitgezonderd de zomermaanden).

Taakgroep Diaconie “Oog en oor hebben voor mensen die in de knel zijn geraakt of dreigen te komen. Omzien naar mensen die worden veronachtzaamd, vergeten of verdrukt, en inzet voor het behoud en verbetering.” is de visie van onze taakgroep. De diaconie wordt gevormd door meerdere diakenen, waarbij de hierboven beschreven taken in goed overleg onderling worden verdeeld. De diaconie bestaat uit een leuke groep mensen, die dit werk met veel plezier doen! Ben jij ook een doener en helper? We heten je van harte welkom in ons team! Interesse of vragen? Informeer vrijblijvend via diaconie@pgtharde.nl Contactpersoon: Ekie Weedage

Vacature Pastoraal ouderling
Wij op zoek naar versterking van ons pastorale team in de vorm van meerdere pastorale medewerkers. Wat doet een pastoraal ouderling? Voor het pastorale team zoeken wij mensen die;

 • het leuk vinden om onderdeel te zijn van het enthousiaste pastorale team;
 • goed kunnen samenwerken met de predikant;
 • gesprekken en contacten met mensen als erg waardevol ervaren, echte mensenmensen dus!
 • eigen initiatief tonen, om ook in het pastoraat nieuwe wegen in te durven slaan;
 • het een uitdaging vinden om samen nieuw elan te brengen in onze kerkelijke organisatie;
 • samen met het team ontmoetingsmiddagen en gemeenteontmoetingen vorm willen geven;
 • medewerking aan de eredienst willen verlenen.

Taakgroep Gemeenschap Het pastorale team is onderdeel van de taakgroep Gemeenschap. “Besteden van aandacht aan en zorg voor mensen – daarin geïnspireerd door Jezus Christus – dat men zich gehoord en gezien voelt in de gemeenschap van de kerk.” is de visie van onze taakgroep. De functie van Pastoraal Ouderling vervul je vanuit de betrokkenheid met de protestantse gemeente, vanuit een roeping om er te zijn voor de ander. Interesse of vragen?

Spreekt deze functie je aan en wil je meer weten? Neem dan contact op met de voorzitter van het pastoraal beraad, Hetty Petersen (pastoraalberaad@pgtharde.nl)

Vacature Scriba
Omdat de ambtstermijn van de huidige scriba in september 2023 afloopt, zijn wij op zoek naar een nieuwe scriba. Wat doet de scriba?

De scriba:

 • verwerkt de e-mails die binnenkomen op het e-mailadres van het scribaat (bijv. mail van de landelijke kerk of de classis, mail van gemeenteleden, notulen van vergaderingen van de taakgroepen enz.);
 • bereidt één keer per maand samen met de voorzitter en de predikant de kerkenraadsvergadering voor (Voorzitter, scriba en predikant vormen samen het moderamen.);
 • verzorgt de agenda van de kerkenraadsvergaderingen en stuurt de stukken daarvoor door naar kerkenraadsleden en de notulist;
 • heeft net als ieder ander kerkenraadslid inbreng bij beleidskwesties;
 • schrijft een kort verslag van de kerkenraadsvergaderingen voor in de informatiebrief en verwerkt de notulen van de kerkenraadsvergaderingen die de notulist gemaakt heeft;
 • maakt het rooster van de kerkenraadsvergaderingen;
 • leegt de postbus van de kerk (in de Boni);
 • voert samen met de voorzitter het jaargesprek met de predikant en schrijft daarvan een verslag;
 • houdt wijzigingen bij in diverse digitale bestanden;
 • is het aanspreekpunt voor gemeenteleden als de predikant op vakantie is.

Er is een tweede scriba die de roosters opstelt voor ambtsdragers, gastvrouwen en gastheren, koffieschenkers enz.

Kerkenraad De scriba hoort in de organisatiestructuur thuis in de Grote Kerkenraad en in de Kleine Kerkenraad. De Grote Kerkenraad behandelt de beleidsmatige zaken. De Kleine Kerkenraad houdt zich bezig met de bestuurlijke zaken en initieert de beleidsmatige zaken voor de Grote Kerkenraad. Interesse of vragen? Spreekt deze functie u aan en/of wilt u meer weten? Neem dan contact op met de huidige scriba, Gera van Leeuwen (scriba@pgtharde.nl). Zij zal zorgen voor een goede inwerkperiode.

Vacature Jeugdouderling

Omdat de ambtstermijn van de huidige jeugdouderling in september 2023 afloopt, zijn wij op zoek naar een nieuwe jeugdouderling.

Heb jij affiniteit met de wereld van jongeren? Voel jij je thuis in de wereld van sociale media? Vind je het een uitdaging om voor kinderen activiteiten te organiseren?

Dan is de functie van jeugdouderling misschien iets voor jou! Wat doet een jeugdouderling?

We zoeken iemand die;

 • het leuk vindt om te zoeken naar goede wegen om in contact te komen en te blijven met onze kinderen en jongeren van 4 t/m ca. 18 jaar;
 • goed kan samenwerken met vrijwilligers om van het jeugdwerk iets moois te maken;
 • nieuwe en bestaande activiteiten wil opzetten en continueren (en bereid is om evt. met de kerkelijke gemeente in Elburg stappen hierin te ondernemen).

Taakgroep Jeugd “Het jeugdwerk wil jongeren uit de gemeente uitnodigen tot de verbondenheid met God, door Jezus Christus, de verbondenheid met de gemeente en met de wereld, in de hoop dat jongeren deze verbondenheid leren kennen en ervaren en dat zij deze een plaats zullen geven in hun leven” is de visie van onze taakgroep.

Het jeugdwerk heeft een belangrijke taak binnen onze gemeente. Kinderkerk, jeugdkerk, jeugdgroep, oppas, cateches en club zijn voorbeelden van activiteiten binnen ons jeugdwerk. Naast structurele activiteiten wordt soms gewerkt met een projectmatige aanpak. Interesse of vragen? Spreekt het je aan om betekenis te geven in de wereld van de kinderen en de jeugd, laat het dan weten. Wil je meer weten mag je altijd contact op nemen met de huidige jeugdouderling Mirjam van Staalduinen (jeugd@pgtharde.nl).