Collecte 26 maart

Tijdens de 40 dagentijd volgen we het collecterooster van Kerk in Actie

Deze week collecteren we voor Bangladesh

In Bangladesh is de werkloosheid onder jongeren hoog. Een van de redenen hiervoor is dat veel opleidingen in Bangladesh niet goed aansluiten bij wat er op de arbeidsmarkt nodig is. Zo is er bijvoorbeeld een groot tekort aan goed opgeleide vakmensen en worden jongeren uit India aangetrokken om dat werk te doen.
Kerk in Actie gaat samen met een lokale partnerorganisaties 300 jongeren een leer-werktraject aanbieden, bijvoorbeeld als elektricien, reparateur van witgoed, elektronica of motorfietsen, computerspecialist, kleermaker, goudsmit of meubelmaker. Ook kunnen jongeren een training in ondernemersvaardigheden volgen. Jongeren worden vervolgens begeleid naar werk of krijgen ondersteuning om een eigen bedrijf kunnen starten.

Met uw bijdrage in de collecte steunt u het werk van Kerk in Actie en geeft u jongeren in Bangladesh de mogelijkheid om een toekomst op te bouwen.

Hartelijk dank!

Voor meer informatie verwijs ik u naar de website van kerk in actie: https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/projecten/klimaat-en-inkomensverbetering-op-het-platteland-van-bangladesh/

De diaconie