zondag 4 maart 2018

3e zondag in de 40dagentijd

Voorganger: ds. Marloes van Doorne

De zondagen in de 40-dagentijd horen we verhalen uit de Bijbel over zaaien en groeien. Deze zondag lezen we Matteüs 13:1-9 en 18-23, waarin het gaat over het voorbeeld van het zaad dat op verschillende soorten grond valt.

Met de diaconie staan we deze 40dagentijd stil bij moeders, vaders, verzorgers én grootouders in alle delen van de wereld die de ruggengraat van de samenleving vormen. Door hun inzet krijgen hun kinderen én hun gemeenschap nieuwe hoop en kracht. Wij ondersteunen hen, zodat zij moedig door kunnen gaan.

Deze zondag collecteren we voor sterke vrouwen op Papoea. Vrouwen in West-Papoea zijn actief betrokken bij de ontwikkeling van hun land en volk. Dat is hard nodig en zeker niet vanzelfsprekend in een maatschappij waar vrouwen traditioneel voorbestemd zijn tot een leven binnenshuis en nauwelijks opgeleid zijn. Vormingscentrum P3W wil daar verandering in brengen. Vrouwen leren lezen en schrijven, volgen bijbelstudies en krijgen praktijklessen over gezonde voeding of een vakopleiding. Zo spelen steeds meer vrouwen een actieve rol in hun lokale gemeenschap, en bouwen mee aan kerk en samenleving. En zij geven dit op hun beurt weer door aan hun dochters. 
Met deze collecte steunt u het zendingswerk van Kerk in Actie zoals P3W in West-Papoea. Van harte aanbevolen!