Zondag 18 februari

1e zondag in de 40-dagentijd

De zondagen in de 40-dagentijd horen we verhalen uit de Bijbel over zaaien en groeien. Op deze eerste zondag horen we over het voorbeeld van het mosterdzaad. Een heel klein zaadje, maar met een enorme groeikracht. Het groeit uit tot een boom van een plant waar allerlei vogels hun toevlucht vinden. In het kleine kan iets groots schuilen. Maar het vraagt ook geduld, want na het zaaien komt het wachten. En wachten is niet zo makkelijk. We lezen Matteus 13: 31-35.

Met de diaconie staan we deze 40dagentijd stil bij moeders, vaders, verzorgers én grootouders in alle delen van de wereld die de ruggengraat van de samenleving vormen. Door hun inzet krijgen hun kinderen én hun gemeenschap nieuwe hoop en kracht. Wij ondersteunen hen, zodat zij moedig door kunnen gaan. Deze zondag collecteren we voor moeders die met hun kinderen op de vlucht zijn uit Syrië. Uitgeput zijn ze neergestoken in de Bekaa-vallei in Oost-Libanon. Hun kinderen zijn moe, bang, ziek of zelfs ondervoed. Onder erbarmelijke omstandigheden proberen deze gevluchte moeders hun kinderen liefdevol te verzorgen en te beschermen. Partnerorganisatie IOCC (International Orthodox Christian Charities) ondersteunt hen daarbij. Met verloskundige zorg, voorlichting over borstvoeding, bijvoeding voor ondervoede kinderen en gezondheidsvoorlichting redden medewerkers van IOCC niet alleen kinderlevens, maar helpen ze moeders om in alle onzekerheid hun kinderen toch de juiste zorg te kunnen bieden. Met deze collecte steunt u het werk van IOCC in Libanon. Van harte aanbevolen!