Woensdag: de kerk is open

Woensdagavond tussen 19.00 en 20.00 uur is de Maranathakerk open. Er is gelegenheid voor stilte en gebed. Je kan een kaarsje aansteken, een voorbede schrijven in het gebedenboek of een bericht achterlaten op de muur van geloof, hoop en liefde.

Volg de richtlijnen in het kerkgebouw en houd voldoende afstand tot elkaar.

Van harte welkom!