TOP2000-dienst 28 december

Gelukkig is de pandemie voorbij. Moesten we vorig jaar onze top2000 met als thema “Comeback” wegens de lockdowns noodgedwongen uitstellen, dit jaar hopen we op een fijn samenzijn. En laat dat nu ons thema worden dit jaar: SAMEN.

Want samen sta je sterk, samen leef je, samen delen we en samen gaan we verder. Op weg, door wind en regen, naar huis. Je gaat niet alleen, maar samen, elkaar steunend en het goede toewensend. Laten we onophoudelijk blijven geloven, in elkaar en in God. De kenner ziet in bovenstaande zinnen al diverse hints naar nummers welke in de dienst een plaats krijgen. Maar de dienst is nog niet af. Je kunt zelf ook een bijdrage leveren. Stem op jouw favoriete nummers rondom het thema “Samen”. Dit kan op: www.top2000elburg.nl. Natuurlijk kun je ook onze facebook-pagina liken (top 2000 dienst Elburg) om geen bericht te missen.

Dit keer wordt de dienst in het gebouw van de Ichthuskerk gehouden. Op woensdagavond 28 december 2022 om 19:30. Aan de dienst werken weer onze beide predikanten (ds. Marloes van Doorne en ds. Marco Schut) mee en ook een grote band aan musici die voor live muziek zorgen. Na afloop is er een hapje en drankje om gezellig na te kletsen.

Een (muziek)nummer heeft voor iedereen een andere betekenis. Daarom is het boeiend dat liederen uit de top2000 ook persoonlijke levens- en geloofsinhoud kunnen krijgen. Zo inspireren we, zo reflecteren we, zo komen we verder, samen. 

Wees van harte welkom!