Stille Week 2019

Met Palmpasen (zondag 14 april) begint de zogenaamde Stille Week. Een week om stil te worden en je te bezinnen op wat komen gaat. We volgen Jezus op zijn weg door Jeruzalem: een weg van afscheid nemen, verraad, eenzaamheid, van lijden, van dood. Een weg naar leven en een nieuw begin.

Een nieuw begin
Avondgebeden: maandag 15 april; dinsdag 16 april en woensdag 17 april – 19.30 uur

We volgen in de Stille Week het thema van de 40dagencampagne van Kerk in Actie: Een nieuw begin. We leven toe naar het feest van een nieuw begin, Pasen. Jezus’ liefde leert ons dat we steeds weer een nieuwe start kunnen maken. En dat we zijn liefde mogen delen met anderen. 

We beginnen de week met drie keer een avondgebed. Een kort moment van bezinning en inkeer. De avondgebeden worden geleid door verschillende taakgroepen.

 

Met Jezus aan tafel
Witte Donderdag: 18 april – 19.30 uur

Met het vallen van de avond op Witte Donderdag beginnen de drie dagen van Pasen. In één beweging vieren wij deze dagen het lijden, sterven en de opstanding van Jezus. In deze dienst met avondmaal gedenken we dat Jezus in de nacht van de overlevering de Pesach-maaltijd vierde met zijn vrienden, het feest van de bevrijding uit Egypte. Daarom heeft deze dienst, hoe ingetogen ook, een feestelijk karakter. Pas aan het einde van de viering van het avondmaal, zien we dat het feest van het delen van brood en wijn ook de opmaat is naar de Goede Vrijdag. Juist deze dag gedenken we dat het om het laatste avondmaal gaat. Daarom wordt dan de avondmaalstafel leeggeruimd. Het wegdragen van het avondmaalsstel markeren de overgang naar de verstilling van de dag van Jezus’ sterven. Aan het einde ontbreekt de zegen: zo wordt benadrukt dat het in deze drie dagen om één dienst gaat. We zullen de hele dienst aan tafel vieren.

 

Liefde tot het einde
Goede Vrijdag: 19 april – 19.30 uur

Op Goede Vrijdag wordt het sterven van Jezus herdacht. Dit jaar volgen we de lijdensweg van Christus aan de hand van voelbare schilderijen van mw. Diny Veltmaat. Deze Ermelose kunstenares met een visuele beperking maakt kunst met een boodschap: “Het proces van het schilderen van deze voelbare schilderijen is mediterend en biddend gegaan. Ik heb het verlangen om door middel van kunst de boodschap van het Evangelie te vertellen aan anderen. Voelbaar, omdat ik wil doorleven en doorvoelen.’’ Na afloop van de viering zijn de schilderijen te zien en te voelen in zaal 1. 

Na het lezen van het sterven van Jezus wordt de Paaskaars de kerk uitgedragen. Het wordt donker. Jezus is gestorven, maar het is niet voorbij. Hij is voor ons verborgen. Ook al sterft Jezus aan een kruis, zijn levenslicht zal niet doven.

 

Licht in het duister
Paaswake: 20 april – 22.00 uur

Naar Joods besef begint de dag aan de vooravond. Daarom begint het Paasfeest in het donker van de nacht. Zoals wachters reikhalzend naar de morgen uitkijken, zo kijken wij uit naar het licht. De nieuwe paaskaars is daarvan het symbool. Al in de kerk van de eerste eeuwen werd juist in deze nacht gedoopt. Daarom is ieder die gedoopt is, uitgenodigd om zijn of haar eigen doop te gedenken.