Startzondag taartenbuffet

Op 17 september, Startzondag, hopen we een feestelijke dienst te houden met veel gasten. Na de dienst is er
koffie/thee en limonade met iets lekkers. En voor dat lekkers hebben we uw hulp nodig, want we willen graag een
‘taartenbuffet” organiseren.

In de hal van de kerk ligt een lijst voor opgave van uw gebak en het zou heel fijn zijn, dat het gesneden is als u het zondagochtend vóór de dienst meebrengt. Wilt u het liever vóór zondag afgeven, dan kan dat op zaterdag van 11.00 – 12.00 uur in de kerk of anders even een berichtje naar Tiny Hendriks tel. 652921 of e-mail : t-hendriks1@ziggo.nl