Startzondag Kerkproeverij

We gaan iets nieuws doen, voor sommigen misschien ook wel iets spannends. We gaan mensen: vrienden, buren,
collega’s vragen om een keertje mee te gaan naar de kerk.

Want waarom zou je wat zo waardevol voor jou is
alleen voor jezelf houden?

We sluiten aan bij de landelijke oecumenische actie ‘Kerkproeverij’. Op 17 september, Startzondag, heten wij mensen extra welkom in de dienst. Vandaag krijgt u aan het eind van de dienst een uitnodiging mee om weg te geven.

Wie nodig jij uit?