De bijzondere diensten vallen onder verantwoordelijkheid van de taakgroep Vieren.
De ouderling/voorzitter van de taakgroep Vieren is de heer Kor Kroes, telefoonnummer: (0525) 65 24 86.

Friestalige diensten

Friestalige diensten, contactpersoon is de heer C. Hofstra, telefoonnummer: (0525) 65 31 93.

Speciale diensten

De commissie speciale diensten voor mensen met een verstandelijke beperking in de Protestanse Gemeente te ’t Harde.

Mini kerk

Zes keer per jaar is er een mini-kerk. Een kerkdienst op de zondagmiddag speciaal voor de kinderen tot 6 jaar.