NOG GEEN HERSTART VAN KERKDIENSTEN

Vanaf 22 maart zijn we onze kerkdiensten online gaan uitzenden. We zijn blij dat we zo snel mensen konden vinden die mee wilden werken, zowel in de techniek als in de muzikale ondersteuning. Langzaam aan worden maatregelen versoepeld, maar er blijven veel beperkingen.
Vanaf 1 juli is het toegestaan om met 100 mensen samen te komen voor een kerkdienst. Maar zingen is dan niet mogelijk, ook niet met een solist of een klein gezelschap, zoals we het nu doen in de onlinediensten. Verder is de mogelijkheid tot ontmoeten waar mensen zo naar verlangen ook minimaal. Er mag niet nagepraat worden in de hal of voor de kerk.
Het moderamen heeft daarom, na de rest van de kerkenraad gehoord te hebben, besloten om deze zomer nog geen kerkdiensten te organiseren. We blijven doorgaan met de online uitzendingen waarin wel gezongen mag worden. Er worden twee uitzonderingen gemaakt. Er zal een doopdienst gepland worden waarvoor alleen de doopouders en hun familie en gasten worden uitgenodigd. Daarnaast is er de wens om de overstapdienst voor de kinderen uit groep 8 wel door te laten gaan. Ook daarvoor worden dan alleen de kinderen plus hun ouders en familie uitgenodigd.