Niet meer aanmelden wel afstand houden

Meer dan een jaar heeft u zich moeten aanmelden voor de diensten in onze kerk maar met ingang van 26 september hoeft dat niet meer. Het advies van de PKN gebaseerd op de versoepelingen die op 25 september ingaan, luidt: 
– Gepast afstand houden, en rekening houden met mensen met een kwetsbare gezondheid of mensen die zich niet veilig voelen bij de versoepelingen.


Na overleg met de kerkenraad en met dit PKN-advies in het achterhoofd heeft het moderamen besloten om: 
– De 4 achterste rijen aan de raamkant te reserveren voor mensen die graag 2 stoelen ruimte willen tussen henzelf en anderen;
– In de rest van de kerk 1 stoel vrij te houden tussen mensen die niet tot hetzelfde gezin behoren.
De kosters wijzen u een plaats aan en zullen u eraan herinneren dat u 1 stoel vrijhoudt. Daarnaast kunt u uw jas nog steeds niet ophangen in de hal om drukte bij het verlaten van de kerk te voorkomen.