Maria Magdalena

Maria Magdalena was de eerste mens die de opgestane Jezus zag en sprak! Zij is een intrigerende vrouw, niet in het minst omdat aan haar gedurende 20 eeuwen Christendom allerlei eigenschappen zijn toegeschreven, waarbij op zijn minst vraagtekens mogen worden geplaatst. Aan Maria Magdalena is momenteel in het Catharijne Convent in Utrecht een grote tentoonstelling gewijd.


Onze commissie Leren en Ontmoeten organiseert rondom Maria Magdalena samen met Vorming en Ontmoeting van de Ichthuskerk in Elburg een drietal activiteiten:
Op woensdagavond 27 oktober verzorgt Anna van Prooijen een presentatie over Maria Magdalena in de schilderkunst, opgebouwd rond geƫxposeerd werk in Utrecht. Deze avond is in de Ichtuskerk te Elburg, Vrijheidsstraat 1. Inloop met koffie/ thee: 19.45 uur, aanvang: 20.00 uur. Na de presentatie is er gelegenheid om onder het genot van een drankje na te praten.


Op donderdagavond 4 november komt Prof. Dr. Riemer Roukema naar ons kerkgebouw om te spreken over Maria Magdalena in de Bijbel en in diverse andere geschriften. De opbouw van de avond is identiek aan die van 27 oktober.


Op zaterdag 27 november bestaat de mogelijkheid om als Hardenezen en Elburgers met de trein naar het Catharijneconvent in Utrecht te gaan. De inleider van 27 oktober, Anna van Prooijen zal mee gaan.