Lectio Divina – spiritueel Bijbellezen

Lectio divina is een spirituele manier van bijbellezen. Het is al een heel oude methode, ontstaan in kloosters. Het is een langzame, aandachtige en indringende manier van lezen

En het in je opnemen van Gods woord, dat achter de ‘woorden’ van de schrift verwijlt. Het lezen en tot je laten spreken gaat in verschillende stappen. Zeker in de adventstijd kan dit een mooie manier zijn van bezinning. We volgen de teksten die op het leesrooster staan. De avonden zijn los van elkaar te volgen, maar zeker op de eerste twee avonden wordt uitgebreider stil gestaan bij de methode.

Data, maandagavonden:  27 november; 4 december; 11 december en 18 december. Van 19.30 tot 20.30 uur.