Lectio Divina

maandag 25 november – 19.30 uur ’t Verdiep

Lectio Divina is een spirituele manier van Bijbellezen. Het is al een heel oude methode, ontstaan in kloosters. Het is een langzame, aandachtige en indringende manier van lezen en het in je opnemen van Gods Woord, dat achter de ‘woorden’ van de Schrift verwijlt. Het lezen en tot je laten spreken gaat in verschillende stappen. Zeker in de Adventstijd kan dit een mooie manier zijn van bezinning. We komen op de maandagavond bij elkaar. De avonden zijn los van elkaar te volgen, maar zeker de eerste twee avonden wordt er uitgebreider stil gestaan bij de methode.