Klokken van hoop en troost

Om in deze onzekere tijd een boodschap van bemoediging, hoop en troost te verspreiden zullen wij in navolging van de oproep van de Raad van Kerken vanavond van 19.00 – 19.15 uur de kerkklokken luiden. Met deze ‘klokken van hoop en troost’ willen wij mensen met elkaar verbinden over de grenzen van sociaal isolement heen. Het is tevens een oproep tot gebed en andere vormen van steun voor alle zieken en voor wie zich inzetten voor de gezondheid en veiligheid van medemensen.