Kaartenactie advent 2022: Vergeet ze niet

Geef vluchtelingen een stem 

We horen allemaal in het nieuws over de situatie van vluchtelingen in Ter Apel. Onder hen
bevinden zich veel kinderen, die vaak lange tijd niet naar school gaan. Dat gebeurt onder
onze ogen. De situatie in Griekenland is erger en ver bij ons vandaan. Juist deze kinderen
en hun ouders willen we niet vergeten. We collecteren voor hen met kerst en advent. Dat is
belangrijk. Maar we roepen u dit keer op om meer te doen dan dat. Er móet iets gebeuren
aan de onmenselijke situatie van vluchtelingen in Griekenland. We kunnen niet langer
wegkijken. Laten we dit onrecht daarom samen aankaarten. Ik wil u vragen uiterlijk half
december een kaart te sturen naar politici in Den Haag, liefst van uw eigen partij. Dáár zitten
de mensen die het huidige harde beleid menselijker kunnen maken. Geef vluchtelingen in
Griekenland een stem. Op kerkinactie.nl/vergeetzeniet leest u waar de kaart heen moet en
welke tekst u daarop zou kunnen zetten.

De Diaconie